Kopen

Georganiseerd en betaalbaar wonen

De wooneenheden worden meestal gekocht door de ouders van de studenten (bewoners). De investering behoudt zijn waarde gezien de blijvende vraag naar studentenhuisvesting. Het is gebleken dat de waarde de laatste 10 jaar licht is blijven stijgen Verder kunt u voor de studio's huurtoeslag aanvragen. De regels voor huurtoeslag kunt u nalezen op de site van de belastingdienst.

De openbare financiële huishouding van de VvE is al vele jaren kerngezond. Voor inzicht in alle relevante stukken kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Om het gebouw in goede staat te behouden worden servicekosten in rekening gebracht bij de eigenaren. Op basis van de servicekosten wordt planmatig geïnvesteerd in modernisering van voorzieningen en technische installaties, duurzaamheid en veiligheid.

Het kostenplaatje van het eigenaar zijn van een studentenkamer bestaat behalve de servicekosten ook uit enkele andere zaken. Er worden gemeentelijke belastingen in de vorm van afval- en riool heffingen geheven door de Regionale Belasting Groep (RBG). Alle inrichting en onderhoud binnen de kamermuren komt ten laste van de eigenaar.

Voor het bestuur en zijn leden is het erg belangrijk om de waardevastheid van het gebouw te borgen middels een deugdelijke meerjarenplanning voor groot onderhoud. Het geld dat nodig is voor dat groot onderhoud wordt in de servicekosten verrekend en is ruim voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Diverse taken worden door de studenten tegen een vergoeding uitgevoerd. Dit creëert betrokkenheid bij de studenten en heeft een gunstig effect op de servicekosten.

Welke woningen zijn te koop

De verkoop van woningen mag een eigenaar uiteraard zelf regelen. Bij de verkoop van woningen kan een eigenaar daarom zelf zijn makelaar kiezen. De koper heeft het recht om de notaris te kiezen om het eigendom te registreren. De zelfstandige organisatie Ricardis Makelaardij kan hierbij behulpzaam zijn. Op de website van deze makelaar krijgt u een vrij volledig overzicht van de beschikbare kamers en studio's in het gebouw.